Nov 9th هیوا شبکه در الکامپ 93

آشنایی با هیوا شبکه هیوا شبکه گروهی از کارشناسان و متخصصین شبکه و فناوری اطلاعات هستند که علاوه بر فعالیت در امر آموزش و برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی شبکه ، پروژه های سازمانی و صنعتی در ... بیشتر »